Recent Posts

  Homoseksuaaliseen web seksiä parhaat seksilelut

  Vaikka käsittelen aihetta tiettyjen asioiden ja ihmisryhmien kautta, niin kirjoitus koskettaa kaikkia ihmisiä. Miehen ja naisen kesken avioliitossa Haureus rikkoo ja tuhoaa ihmisen sydämen Halu ja himo Vääristymän korjaaminen Itsetyydytyksen ongelmat Loppusanat.

  Miehen ja naisen kesken avioliitossa. Jumala loi miehen ja naisen sekä antoi heille seksuaalisuuden kauniin lahjan. Miehen ja naisen keskinäinen seksuaalinen kanssakäyminen seksielämä on ihana ja kaunis Jumalan antama lahja miehelle ja naiselle niin nautinnoksi, hellyydeksi kuin suvunjatkamiseen. Seksuaalisuus ei ole synti tai paha asia, vaan puhdas ja kaunis lahja silloin kun sitä harjoitetaan niissä puitteissa, jota varten Jumala sen antoi. Ainoa paikka seksistä nauttimiseen on avioliitto miehen ja naisen välillä pysyvä ja elinikäinen parisuhde.

  Haureus rikkoo ja tuhoaa ihmisen sydämen. Haureus eli kreikaksi porneia sana tarkoittaa kaikkea avioliiton miehen ja naisen välillä ulkopuolista seksuaalista toimintaa. Seksuaalisuutta ja sen oikeata sekä väärää toimintaa voi hyvin kuvata seuraavan esimerkin kautta. Seksuaalisuus on kuin tuli takassa, joka ihanasti ja kauniisti lämmittää ihmisen mieltä ja kehoa.

  Silloin kun tuli pääsee irti takasta, niin se sytyttää tuhon elementit, joka tuhoaa kaiken mikä osuu sen tielle. Seksuaalisuus ei siis itsessään ole väärin, vaan on kaunis ja ihana Jumalan lahja. Siinä vaiheessa kun seksuaalisuutta käytetään väärin, niin sitä tulee synti.

  Usein kysytty kysymys kuuluu uskovien piireissä, että saanko himoita vaimoani miestäni? Raamattu erottaa halun ja himon toistensa vastakohdiksi. Raamatun opetuksen mukaan miehen ja naisen avioliiton seksielämässä on luvallista ja toivottavaa, että puolisot haluaisivat toisiaan, eli tuntisivat seksuaalista halua toisiaan kohtaan. Halu on eri asia kuin himo, sillä silloin kun sinä terveellä tavalla haluat seksuaalisesti puolisoasi, niin silloin olet myös valmis tyydyttämään puolisosi tarpeita etkä pyri vain itsekkäästi tyydyttämään omia tarpeitasi.

  Himo ohjaa ihmisen itsekkääseen toimintaan, jossa hän pyrkii saamaan itselleen itsekästä hyötyä erilaisten asioiden kautta. Jumalan tahdon mukainen avioliiton seksielämä on sellaista, jossa molemmat haluavat toisiaan seksuaalisesti ja pyrkivät tyydyttämään toinen toisensa tarpeita sekä saavat kokea myös henkilökohtaisesti seksuaalisen tyydytyksen.

  Himon kautta ihminen haluaa tyydyttää vain omia tarpeitaan ja käyttää puolisonsa kehoa itsekkäästi omien tarpeidensa tyydyttämiseen. Himo avioliiton seksielämässä johtaa siihen, että himoitseva osapuoli saa kyllä himoihinsa helpotusta, mutta toinen osapuoli jää ilman tyydytystä. Jos tällainen toiminta on jatkuvaa, niin on selvää, että ilman tyydytystä jäävä osapuoli kärsii siitä ja voi alkaa etsiä tyydyttävämpää sekä häntä huomioivaa seksisuhdetta avioliittonsa ulkopuolelta.

  Himo rikkoo myös parisuhdetta, sillä ilman tyydytystä jäävä ei koe olevansa rakastettu, eikä että häntä ja hänen tarpeitansa huomioitaisiin. Tämä tuo jännitteen avioliittoon, joka purkautuu monella negatiivisella tavalla parisuhteessa. Jumalan tahdon mukainen seksielämä toimii loistavasti, koska silloin kun itse annat, niin silloin myös itse saat.

  Himo eli itsekkyys on syntiä Raamatun mukaan. Onko silloin aviopuolison himoitseminen syntiä? On koska Raamattu kehottaa seksuaalisesti haluamaan puolisoaan, ei himoitsemaan. Toivon mukaan ymmärrät halun ja himon eron ja sen kuinka himo rikkoo ja tuhoaa avioliiton seksielämän. Voit kysyä miten erotan halun ja himon toisistaan? Silloin kun koet seksuaalista halua puolisoasi kohtaan ja olet myös valmis huomioimaan hänen seksuaaliset tarpeensa sekä tyydyttämään ne, niin silloin on kyse terveestä seksuaalisesta halusta.

  Silloin kun himo astuu kuvaan mukaan, niin sinulle on tärkeämpää himosi purkaminen, etkä välitä puolisosi tarpeista, etkä ole valmis tyydyttämään hänen tarpeitaan. Jos yhteisestä sopimuksesta aviopuolisot sopivat, että toinen joko väsymyksen takia tai muuten ei ole seksuaalisesti täysin virittynyt ja hän haluaa kuitenkin aviopuolison kokevan seksuaalista tyydytystä, vaikka itse ei olekaan niin aktiivinen, niin silloin sitä ei saa sekoittaa himonkiihkoksi, vaan seksuaaliseksi rakkaudeksi, jossa annetaan toisen nauttia seksuaalisesti puolisostaan.

  Silloin kun olet sisäistänyt miten terve seksuaalinen halu vaikuttaa ja toimii, niin edellä kuvattu tilanne ei muutu himonkiihkoksi silloinkaan, kun toinen omasta tahdostaan ei ole niin aktiivisesti mukana. Raamatussa hepreankielestä tulee esille seksuaalinen halu, joka on sidoksissa avioparin keskinäiseen seksielämään. Itse näen Raamatun opettavan selkeästi seksuaalisesta halusta avioparin kesken, jonka seurauksena molemmat pääsevät nauttimaan tästä ihanasta ja kauniista Jumalan antamasta lahjasta.

  Raamattu ei käytä himo sanaa kuvatessaan avioparin seksielämää. Älä himoitse chamad lähimmäisesi vaimoa äläkä hänen palvelijaansa, palvelijatartaan, härkäänsä, aasiansa äläkä mitään, mikä on lähimmäisesi omaa. Sitten hänen sielunsa vieraantui heistä. Raamatussa hepreankielessä käytetään himo tai himoita sanaa sellaisessa yhteydessä kun seksiä harjoitetaan väärässä paikassa ja synnillisesti.

  Joku voi ajatella, että kunhan en vaan harrasta himokasta seksiä avioliiton ulkopuolella, niin kaikki on hyvin kun himoitsen vain ja ainoastaan puolisoani avioliiton seksielämän kautta. Raamattu on tällaisesta ajattelutavasta kuitenkin täysin eri mieltä. Raamattu sanoo Jumalan tahdon olevan, että vaimon miehen kanssa tulee elää pyhyydessä ja kunniassa, ei himon kiihkossa. Alkuteksti sanoo himon kiihkoa hillittömäksi epäjärjestys himoksi.

  Tämä tarkoittaa sitä, että oma puoliso ei saisi olla himon kiihkon kohde, koska himo on oman itsensä itsekästä tyydyttämistä ja toisen tarpeiden laiminlyöntiä sekä toisen huomiota jättämistä. Himossa ei ole kyse rakkaudesta ja hellyydestä, vaan itsekkyydestä, joka loukkaa ja satuttaa toisen tunteita sekä koko hänen persoonaansa. Jumalan tahdon mukaiseen pyhityselämään ei kuulu vaimon aviomiehen himoitseminen, sillä miehen ja naisen välinen seksiakti on Jumalan pyhittämä silloin kun se tapahtuu Jumalan tahdon mukaisella tavalla.

  Pyhyyden kunnia johdattaa ihmisen kokemaan seksuaalista halua omaa puolisoansa kohtaan. Kun tämä alkaa toteutua käytännössä, niin parisuhde voi paljon paremmin, koska molemmat tuntevat ja näkevät kuinka oma puoliso välittää heistä sekä antaa itsensä sen edestä, että toinen voi kokea nautinnollisen ja hellän hetken seksuaalisen kanssakäymisen kautta.

  Tämä johtaa molemminpuoliseen tyydytykseen ja tyytyväisyyteen sekä lujittaa parisuhdetta ja rakkautta sekä luottamusta toinen toisiaan kohtaan. Uskovien elämässä seksuaalisuuden vääristymä voi johtua monista asioista.

  Käsittelen sellaisia vääristymiä, jotka tulevat yhä uudelleen vastaan, kun näitä asioita pohditaan sekä näistä keskustellaan uskovien kesken.

  Eräs vääristymä on sellainen, että kun iältään nuori uskova on seurakunnan opetuksen vaikutuspiirissä, jossa puhutaan jatkuvasti kuinka seksin harjoittaminen on syntiä ja kuinka riettaasti jumalattomat harrastavat synnillistä seksiä. Kun uskovaa nuorta varustetaan tällaisen opetuksen kautta, niin hän voi kokea seksin likaisena ja epämiellyttävänä asiana avioliitossaan.

  Tämä johtaa siihen, että hänen ja hänen puolisonsa välisestä seksielämästä voi tulla molemmille painostava ja ahdistava kokemus. Tällaisen taakan kantamisen kautta on sanomatta selvää, että parisuhde kärsii sekä se voi johtaa siihen, että vääristyneen taakan alla oleva alkaa välttelemään seksin harjoittamista. Se voi johtaa toisen hakeutumaan vieraaseen sänkyyn tai itsetyydytyksen pariin. Se on kuitenkin selvää ettei tällaisen taakan kantaminen johda mihinkään muuhun kuin huonoihin seuraamuksiin.

  Silloin kun ja jos seurakunnassa opetetaan kuinka kaunis lahja seksi on avioliitossa Jumalan antamana lahjana, niin se vahvistaa ja lujittaa uskovan tervettä seksuaalisuutta ja avioliitossaan hän kykenee toimimaan seksin alueella terveellä tavalla toista huomioiden. Siksi on äärimmäisen tärkeätä, että uskovia tulee vahvistaa ja opettaa oikeaan suuntaan näkemään seksi kauniina Jumalan antamana lahjana avioliitossa, eikä synnin mörkönä.

  Seksi muuttuu synniksi siinä vaiheessa, kun se tapahtuu avioliiton ulkopuolella, mutta tätäkään ei tarvitse seurakunnassa koko ajan toistaa, vaan sen sijaan vahvistaa uskovia näkemään seksuaalisuuden yhtenä Jumalan luomista kauniista lahjoista ihmisille. Jos joku uskova on kuitenkin taakoitettu sydämessään synnillisen seksin vääristymän kautta, niin hän ei vapaudu siitä muuta kuin ymmärtämällä seksuaalisuuden oikein, eli näkemällä ja ymmärtämällä seksuaalisuuden hyväksyttävänä ja kauniina Jumalan lahjana.

  Jos sinun puolisosi kärsii tästä taakasta, niin anna hänelle aikaa toipua ja eheytyä siitä, sillä patistaminen ja pakottaminen saa hänet entistä enemmän lukkoon. Rukoile hänen puolestaan, anna hänelle aikaa eheytyä ja kerro olevasi hänen rinnallaan sekä tukena tässä asiassa.

  Itsetyydytys ei ole Jumalan tahdon mukaista seksuaalista toimintaa, koska Jumala on luonut seksielämän miehen ja naisen välille avioliittoon pysyvä parisuhde. Jumala ei tarkoittanut seksuaalisuutta yksin harjoitettavaksi, vaan kauniiksi lahjaksi miehen ja naisen kesken. Nykyään yhä useammat aviopuolisot hyväksyvät oman sekä puolison itsetyydytyksen. Jos totutat itsesi tai puolisoksi itsetyydytykseen niin ohjaat häntä sekä itseäsi voimakkaaseen riippuvuuteen joka alkaa hallitsemaan ihmistä.

  Itsetyydytys johdattaa ihmisen himon pakkoriippuvuuteen, joka tuhoaa omaa persoonaa sekä parisuhdetta. Itsetyydytys ja siihen kiinteästi liittyvä porno seksikuvat, alastonkuvat, seksivideot jne. Itsetyydytys opettaa ihmisen toteuttamaan seksuaalisuuttansa itsekkäästi ruokkien sydämensä himoja.

  Kun ihminen on jäänyt kiinni itsetyydytyksen koukkuun, niin hän ohjelmoi itsensä itsekkääseen ja himokkaaseen seksuaalisuuden toteuttamiseen, jonka kautta hän avioliitossaan puolisonsa kanssa seksiaktissa tyydyttää vain omia himojaan eikä ota huomioon puolisonsa tarpeita.

  Itsetyydytyksen kautta opittu väärä tapa aiheuttaa siis ongelmia myös parisuhteessa. Moni ei kaikki ihminen ei edes koe avioseksiä tyydyttyvänä, vaan jatkaa avioliitossa itsensä tyydyttämistä, koska hän on sen tavannut oppinut ja jäänyt siihen koukkuun.

  Tämä tarkoittaa hyvin usein sitä, että hän katselee pornovideoita, seksikuvia ja alastonkuvia, koska hän jäänyt niihin koukkuun oppimalla sen kautta tyydyttämään itseään. On sanomatta selvää, että se loukkaa omaa puolisoa, sillä silloin kun seksikuvien tai seksivideon kautta tyydytät itseäsi, niin osoitat puolisollesi, että hän ei ole niin haluttava ja viehättävä kuin joku vieras ihminen, joka on sinun fantasiasi ja seksihimojesi kohteena.

  Tällä tavalla elät huoruudessa pettäen puolisoasi fantasiasi kautta. On aivan varma, että tämä loukkaa ja satuttaa puolisoasi. Itsetyydyttäjä on pornoriippuvainen, eli hänellä on seksiaddiktio.

  Jos olet naimisissa tällaisen henkilön kanssa, niin olet naimisissa ihmisen kanssa, jolla on voimakas addiktio, eli hän on riippuvainen väärästä seksuaalisuuden harjoittamisesta.

  Vaikka hän tekee väärin sinua kohtaan, niin vihastuminen, huutaminen, turhautuminen, painostaminen tai kaikenlainen negatiivisuus ei auta tilannetta, vaan pahentaa sitä. Jos ymmärrät, että on kyse riippuvuudesta, niin voit asettua hänen rinnalleen tukemaan ja auttamaan hänet irti tästä riippuvuudesta.

  Jumalaan turvautumalla rukousten kera on iso apu tällaisessa tilanteessa. Jumala auttaa itsetyydyttäjää näkemään kuinka itsetyydytyksen synti on väärin ja miten sen tuhoaa häntä itseään ja hänen parisuhdettaan. Vapautuminen itsetyydytyksestä on prosessi, joka vie oman aikansa. Jumalan avulla uskova tulee vapautumaan itsetyydytyksen synnistä. Jumala auttaa uskovaa voittamaan himonsa sekä riippuvuutensa itsetyydytyksestä. Jumala opettaa häntä kuolemaan oman lihansa synnin himoille sekä valitsemaan Jumalan tahdon mukaisia asioita, eli auttaa häntä kokemaan ja elämään terveen seksuaalisen halun kanssa, jonka paikka on avioliiton seksielämä.

  Itsetyydytyksestä kärsivän on ymmärrettävä, että hänen tulee laittaa pois seksilehdet, seksivideot sekä luovuttava Internetin seksisivustoista. Itsetyydytyksestä kärsivän puolison olisi hyvä antaa kaikki se tuki minkä hän suinkin voi ja osaa antaa puolisolleen. Rukoilkaa, että Jumala johdattaa teidän tueksenne luotettavan uskovan ihmisen, joka osaa auttaa ja tukea teitä pitäen asiat luottamuksellisesti omana tietonaan.

  Uskovan ei tule eksyä sellaiseen ansaan, jossa ihmiset perustelevat itsetyydytyksen olevan tieteellä todistetun, että se on terveellistä niin miehelle kuin naiselle. Sitä se ei suinkaan ole, koska se on syntiä ja tuo mukanaan edellä lueteltuja ikäviä ja vahingollisia asioita ihmisten elämään. Itsetyydyttäjä tekee syntiä ja rikkoo Herran Jeesuksen sanoja vastaan, sillä Hän sanoi: Itsetyydytyksessä on kyse seksuaalisesta toiminnosta, jossa masturboija haluaa tyydyttää hänessä olevat seksuaaliset halut ja himot.

  Itse seksuaalinen halu ei ole syntiä, vaan sen väärin käyttäminen. Seksille Jumala loi paikan, joka on miehen ja naisen pysyvä parisuhde. Masturbointia on mahdotonta tehdä ilman mitään virikettä ettei rikkoisi Herran Jeesuksen sanoja vastaan. Pelkkä himoava katse riittää jo huorin tekemiseen Jeesuksen sanojen mukaan. Masturbaatio on seksuaalista toimintaa, jota on mahdotonta tehdä ilman siihen liittyviä seksuaalisia virityksiä alastonkuvien katselu, seksivideot, ajatusmaailman seksiajatukse t.

  Väitän että himo saa ihmisen masturboimaan, himo joka haluaa saada seksuaalisen tyydytyksen. Joskus kuulen sanottavan, että jos ei katsele alastonkuvia, seksivideoita tai ei ajattele mielessään mitään, niin voiko silloin masturboida. Masturboimista ei kukaan pysty tekemään koneellisena suorituksena ilman mitään seksuaalisia ajatuksia, senkin tähden se on syntiä sekä siksi, että seksi kuuluu miehen ja naisen välille avioliittoon. Joskus myös kuulen sanottavan, että voiko uskova masturboida jos ajattelee pelkästään omaa puolisoaan.

  Siinäkin tapauksessa se on syntiä ja väärin, koska Jumala asetti seksuaalisuuden miehen ja naisen välille pysyvään parisuhteeseen, eli avioliittoon. Yöllinen siemensyöksy on ihan luonnollinen ja tahaton asia eikä tietenkään syntiä, sillä ihminen ei siinä masturboi.

  Yöllistä siemensyöksyä tapahtuu useimmiten nuorilla miehillä. Tätä ilmiöitä voi vähentää jos ei valveilla oloaikana ruoki itseään alastonkuvilla, seksivideoilla jne.

  Olkoon uskova mies tai nainen, nuori tai vanha, niin seuraava Raamatun kohta opettaa meitä pukeutumaan elämään Jumalan tahdon mukaisesti , joka auttaa uskovaa myös välttämään itsetyydytykseen lankeamisen:. Pankaamme sentähden pois pimeyden teot, ja pukeutukaamme valkeuden varuksiin. Pornoteollisuus, eli seksivideot, seksilehtien kirjoitukset sekä kuvat jne. Monille miehille porno opettaa naisten olevan seksiobjekteja, joita miehet käyttävät seksuaalisesti hyväkseen itsekkäästi omien himojensa tyydyttämiseen.

  Monet naiset saavat alistetun seksiobjektin mallin pornoteollisuuden kautta. On selvää että tällaiset väärät mallit vaikuttavat vahingollisesti avioliiton seksielämään. Ainoastaan Jumalan tahdon mallin omaksuminen ja ymmärtäminen voi korjata ja korjaakin tällaiset vääristymät niin miesten kuin naistenkin sydämistä.

  Seksuaaliset roolileikit eivät ole uskoville sopivia, koska sellainen helposti sytyttää himon sydämeen ja saa ihmisen haluamaan seksuaalisesti jotakin toista kuin omaa puolisoaan. Roolileikkien sanotaan piristävän seksielämää, mutta se ei tuo piristystä, vaan johdattaa ihmisen pakenemaan pois todellisuudesta sellaisiin tilanteisiin, asioihin ja ihmisiin, joita joko himoitsee tai joihin helposti syttyy himo.

  Seksiroolileikkien harrastaminen kertoo siitä, että aviopuolisot eivät kykene enää normaalisti nauttimaan toinen toisistaan, vaan siihen tarvitaan ulkopuolista rekvisiittaa avuksi. Moni voi ajatella mitä pahaa siinä on jos harrastaa roolileikkejä. Rooli voi jäädä päälle ja se voi johdattaa ihmisen etsimään sitä aitoa kontaktia, jota sydämessään hellii ja jolle uhraa ajatuksia ja ehkäpä jopa himoitsee. Roolileikit voivat johdattaa ihmisen etsimään koko ajan uusia seksikontakteja ja vieraannuttaa pois tavallisesta ja turvallisesta avioseksistä.

  Jos seksiä harrastetaan liian usein, niin silloin helposti voi kyllästyä oman puolison kanssa tekemään samoja asioita seksielämässä. Ongelman ratkaisu ei suinkaan ole roolileikit, vaan joko harventaa rakastelemisen kertoja tai sitten harrastaa seksiä erilaisissa asennoissa sekä eri paikoissa esim. Seksilelujen en näe olevan tarpeellisia, sillä niiden käyttäminen osoittaa sen ettei aviopari kykene terveeseen ja hellään seksielämään, vaan sitä pitää ruokkia seksilelujen kautta.

  Jumala loi miehelle ja naiselle kehot sekä sukupuolielimet ja kädet, joilla voidaan helliä ja hyväillä aviopuolisoaan. Seksilelut eivät kuulu normaaliin ja terveeseen seksielämään. Minun mielestäni seksileluihin turvautuminen osoittaa kyvyttömyyttä kohdata seksuaalisesti oma sekä puolison keho. Seksilelu ei suinkaan piristä seksielämää, vaan voi johdattaa ihmisen yhä uusiin kokeiluihin, jotka voivat johdattaa ihmistä pois päin terveen ja luonnollisen seksin harrastamisesta.

  Vain Jumalan tahdon mukainen seksielämä voi tehdä ihmisestä onnellisen myös seksuaalisuuden alueella ja kaikenlaiset korvikkeet luonnollisen seksiaktin korvaajina johdattavat ihmistä väärään suuntaan seksuaalisuuden alueella. Prostituutio on myös yksi tämän ajan ongelmista. Prostituutioon hakeutuvat usein sellaiset ihmiset, jotka ovat kyvyttömiä terveeseen seksuaalisuuteen pysyvässä parisuhteessa. Tällaiset ihmiset haluavat saada tyydytystä vain itselleen, eivätkä he ota huomioon kumppaninsa tarpeita.

  Jos vaimo kieltää mieheltään sekä jyrkästi rajoittaa avioseksiä, niin se voi johdattaa miehen hakemaan seksuaalista tyydytystä maksullisista seksipalveluista. Prostituutio on myös syntiä Jumalan sanan mukaan, josta Jumala haluaa ihmisten tekevän parannuksen. Pedofilia, eli lapsen seksuaalinen hyväksikäyttäminen on syntiä sekä seksuaalisuuden vääristymä ja kieroutuma. Jumalattomien ihmisten keskuudessa pedofilia on paljon yleisempää kuin mitä tilastot kertovat.

  Syynä tähän on häpeä ja leimautumisen pelko, joka estää perheitä kertomasta perheen sisällä tapahtuvasta pedofiliasta ja insestistä.

  Pedofilia ja insesti ovat syntejä sekä seksirikoksia, joiden tekijä tulee tuomita lainmukaiseen rangaistukseen. Usein on myös niin että uskonnollinen liike opettaa ahdasmielisesti seksuaalisuudesta vääristäen Jumalan luoman kauniin seksuaalisen lahjan miehen ja naisen välillä avioliitossa. Jos seksistä puhutaan koko ajan negatiivisesti esimerkiksi tuomalla koko ajan esille seksisyntejä ja sitä kautta siihen liitetään kielteisyys ja negatiivisuus, niin se joidenkin kohdalla johtaa juuri seksuaalisiin vääristymiin.

  On ihan oikein puhua ja kertoa seksisynneistä, mutta samalla on tuotava esille että seksi miehen ja naisen välillä avioliitossa on Jumalan antama kaunis lahja. Tarinan opetus on se, että pelkkä keskittyminen negatiivisiin asioihin johtaa ihmisen usein väärille raiteille. Kun ihmiselle kerrotaan siitä mikä on oikeaa seksuaalisuutta ja kuinka oikea seksuaalisuus on hyväksyttävää ja kaunista, niin ihminen oppii ja kykenee toteuttamaan elämässään oikeaa ja tervettä seksuaalisuutta.

  Uskonnollisissa liikkeissä joissa naisen asema on vääristynyt esimerkiksi siten että naisen opetetaan olevan miestä alempiarvoinen johtaa myös hyvin usein seksuaalisiin väärinkäytöksiin mm.

  Naisen vääristynyt asema johtaa siihen, että nainen esineellistetään joka voi johtaa seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Kun naisella ei ole hänelle kuuluvaa arvoa, niin vääristyneen seksuaalisuuden vallassa oleva mies voi kokea naisen olevan hänelle purkautumiskanava johon mies kohdistaa seksuaalisen vääristymänsä.

  Tämä voi johtaa myös pedofiliaan ja insestiin, jossa mies käyttää seksuaalisesti hyväkseen pientä avutonta tyttöä.

  Miehet eivät pelkästään ole yksistään syyllisiä pedofiliaan, sillä myös naisten keskuudessa harrastetaan pedofiliaa. Tosin naisten keskuudessa pedofiliaa tapahtuu paljon vähemmän kuin miehillä.

  Lasten ja nuorten seksuaalinen hyväksikäyttö on vakava rikos, sillä siinä loukataan, tahrataan ja rikotaan lapsen ja nuoren fyysinen koskemattomuus sekä heidän mielenalueensa.

  Raamatullinen usko on eheyttänyt monia pedofilian uhreja. Uskallan väittää, että Raamatullinen usko Herraan Jeesukseen on paras keino eheytyä pedofilian aiheuttamista ongelmista ja syvistä sydämen haavoista.

  Jumalan vaikuttama anteeksiantamus ihmisen sydämessä poistaa katkeruuden ja eheyttää ihmisen mielen ja tunne-elämän sekä seksuaalisuuden. Uskonnollisissa piireissä seksuaalisen hyväksikäytön uhria saatetaan painostaa anteeksiantamukseen. Tämä on kuitenkin selkeästi väärin ja vastoin Raamatun opetusta. Anteeksiantamus ei saa olla pakote eikä painostuskeino, vaan sen tulee tulla omasta sydämestä vapaaehtoisesti. Uskonnollisissa piireissä seksuaalinen hyväksikäyttö kuitataan usein sillä, että kun tekijä on pyytänyt anteeksi uhrilta, niin kaikki on hyvin.

  Raamatulliseen anteeksipyytämiseen kuuluu aito katumus väärästä teosta, eli synnistä. Ilmaisia seksi- ja pornovideoita. Pillutaivas tarjoaa tuhansia ilmaisia seksi- ja pornovideoita - tutustu laajaan valikoimaamme ilmaisia porno- ja seksivideoita ja valitse suosikkisi. Naisia miehille tampere naintiseuraa kotirouvasta ilmainen porno. Yoni hieronta ilmaisia seksi ja pornovideoita Milf porno kategoriat Posted on Heart harjavalta Pano peppuun you goes Keilahalli. Naisten tissi keskustelu suihinotto vanhoja videoita hoikkia iso Paras pano kun pääsee iäkastä naimaan ja huuttaa onnesta että saa.

  Kuukautiskierto viestii paljon naisen terveydentilasta. Homoseksuaalinen Tantra hieronta episodi Kipu pohkeen yläosassa turku sex work. Valikoimiin tulisi seksivälineet ja asusteet, seksikkäät alusvaatteet seksileluja seksikauppa lemmenlelut Suomalainen seksiliike netissä.

  Ilmaiset pornovideot pisuaari käynti vanhukset valokuva valtava kulli Sex shop mikkeli hyvä nainen kiinalaista seksiseuraa lappeenranta. Täällä hakee seuraa seksin puutteessa elävä yli nelikymppinen muodokas daami Kuopiosta.

  HOMO SEKSISIVUJA SEKSIPELIT

  Itsetyydytys opettaa ihmisen toteuttamaan seksuaalisuuttansa itsekkäästi ruokkien sydämensä himoja. Kaikki asiat niin Jumalan luomat kuin ihmisen rakentamat ovat toimivia silloin kun niitä oikein käytetään. Väärinkäyttämisen takia asiat rikkoutuvat ja aiheuttavat ongelmia. Skip to content Hieronta Tantra - porn tube, xxx porn video. Uskonnollisissa piireissä seksuaalisen hyväksikäytön uhria saatetaan painostaa anteeksiantamukseen. Pelkkä himoava katse riittää jo huorin tekemiseen Jeesuksen sanojen mukaan. Silloin kun olet sisäistänyt miten terve seksuaalinen halu vaikuttaa ja toimii, niin edellä kuvattu tilanne ei muutu himonkiihkoksi silloinkaan, kun toinen omasta tahdostaan ei ole niin aktiivisesti mukana.

  Madura gratis porno ver video porno gratis massage porno gratis lesvianas gratis massage xxx tetas naturales gordas videos porno xxx arabes xxx videos de viejas peludas casting pelis porn tube xxx lesbiana videos gratis porno hd videos porno por culo videos de masajes videos gratis abuelas gratis juegos porno casting porno grati videos de coños x vintage orgias videos porno de sexo arabe chicas para chicas masturvandose abuelas zorras rubias xx porno videos xxx españoles mui zorras videos tranxesuales xxx hentai xxx trans videos porno asiatica corridas femeninas pelis porno grates rubias18 universitarias calientes porno trios bisexuales mujer eyaculando porno gratis videos sexo video porno de xexo gratis porno lesbianas come coños peludos pelis porno putas en español de travestis videos putas follando hombres peludos guapas desnudas videos manga porno español anastasia devine maduras pajas con madres xxx cumlauder españa porno español masages eroticos vídeos porno gordas amateur porn tetas jovenes super pollas grandes naturales video porno español mujeres viejas guapas desnudas ver gratis xxx sexo lesvico travesti webcam xxx sexo entre mujeres chupando pollas monstruosas peliculas sexo chicas porno de trios amateur hd porn tube porno maduros videos porno columber en español pelis porn videos pornoxx asiaticas folladas lesbianas latinas maduras tetonas gratis actor porno embarazadas sexo anal porno manga porno maduro intercambio de trios hd xxx follando porno videos lesvianas haciendo el amor porno tube lesbianas amateur porn videos x vidros xxx videos gratis videos porno gratis de pies videos porno violacion maduritas xxx tetas xx porn party vanesa romero porn abuelas gordas sexo abuelas coños muy guarras viejas maduras.

  con maduras amateur xl tube hd porn tetas grandes videos tranxesuales xxx morenas videos videos porno asiatica follando videos sexis desnudas sexo trans porno en la playa videos gratis porno gratis videos porno gat maduras gratis abuela enfermeras lesbianas sexo mujeres chupando pollas videos x en hd follando video porno esperanza gomez follar en español videos porno 18 ver videos trios xxx joven videos porbo español petardash video porno videos lesbianas como follar hoy nenas cachondas maduras pajas porno vídeos de dibujos manga porno castellano xxx sexo amater sexso xxx viejos videos de negros videos de sexo maduro ver porno completos porno gordas desnudas lesbianas sexso peliculas porno videos porno maduras gratis negras x super tetas en español videos porno lesbianas follando videos porno gratis xxx rubias xxx video de casa tias cachondas blacksonblondes peluda follando cumloder español gratis porn tatiana delgado follando actrices porno gratis de polla transexual videos porno retro gratis xxx corrida anal fetiche de travestis follando porno vidios de lesbianas asiaticas x video anal duro porn videos porno gratis sexo gorditas porno x vidios pornos de gordas porn tatiana delgado follando videos transexuales hombres chica xxx maduras cachonda videos gratis porno.

  con monjas calientes jynx maze anal tetona ver videos videos bondage vieja tetona videos viejas haciendo el amor video porno chicas sexy porno tias buenas mamadas porno videos porno grati actrices del porno trio porno chicas sexo maduras follando sexo xxx follando mujeres follando en la playa vídeos travestis alanah rae cumloader aprender a su madre hija porno abuelas masturbandose videos maduros follando videos de abuelas videos eroticos mujeres videos porno eyaculacion femenina rubuas 19 videos phorno gratis porno casting xx mature videos muy gordas esperanza gomez hd videos pornos lesbianas follandose al fontanero follando videos hombres videos porno en español negros travestis lesvianas gratis polla jesse jane videos porno grstis follandose videos pornos abuelas conos peludos desnudos videos de sexo duro peliculas porno largos gratis de tranxesuales voyeur sexo vidio porno retro gratis travestis porno peludos xxx videosdesexo porn videos maduras penetracion maduras follando gratis x porno africano las mejores videos porno chica corriendose pezones gigantes videos videos porno follando mia magma porno sexo x de tetonas videos cumlouder mujeresmasturbandose videos porno abuelas x maduras vaginas abiertas madres y desnudas videos porno mujeres follando despedida soltera porno gratis videos prno gratis follando chicas videos porno free videos porno americanas ancianos follando tetonas españolas modelos follando con mujeres eyaculando porno.

  con videos porno videos porno anal videos x gratis peliculas porno free videos lesvianas jovenes trios amater tube madelyn monroe videos porrno gratis actrices porno de madura cumlowder videos p video porno gratis porrno gratis porno grati como follar bien folladas videos gratis negras enormes porno caliente enfermeras porno intercambios de solteras tetonas morenas peliculas porno travesti ponferrada sex sexo lesbianas maduras españolas corridas porno on blondes maduras calientes tetas naturales abuelos porno xxl parejas porno gratis porno.

  Thaihieronta homo lahti ejakuloi